CENNIK


Serwis komputerowy od 80 zł netto 1h  
Serwis obsługa serwerów, urządzeń sieciowych od 150 zł netto 1h
Strony internetowe od 400 zł netto     
Welmar Tomasz Matusiak
ul. Szobera 10/20, Warszawa 01-318
mail: info@Welmar.waw.pl
tel. kom. 503 594 246
NIP: 522-152-86-82
HOME     |     USŁUGI     |     OFERTA     |     REFERENCJE     |     O FIRMIE     |     KONTAKT

Uzasadnienie outsourcingu IT usług informatycznych Warszawa


     Skontaktuj się z doradcą
     +48  503 594 246


Podstawowa korzyść płynącą z outsourcingu IT i jednocześnie będąca głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem IT jest redukcja kosztów ponieważ tradycyjnie outsourcing IT stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejszymi jednak czynnikami stają się:

  • dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie;
  • specjalizacja pracy;
  • koncentracja na funkcjach biznesowych;
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Dzięki usłudze outsourcingowej IT mamy większy dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnodostępnej bazy danych. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem wykorzystuje potencjał firmy doradczej IT, firmowych baz danych IT, porad innych specjalistów IT. Wybór zewnętrznego eksperta IT związany jest z efektywniejszym wykorzystaniem czasu. Specjalista IT pracuje tylko wtedy gdy jest rzeczywiście potrzebny. To rozwiązanie sprawia że możemy obniżyć koszty i obniżyć ryzyko związane z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych ekspertów IT.

Outsourcing IT pozwala skupić siłę, środki i procesy zarządzania na zasadniczych celach firmy. Firma osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Organizacja zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich także wydajność.

Do podstawowych korzyści w informatycznym outsourcingu (usługi informatyczne) możemy zaliczyć:

  • okresowe przeglądy serwerów, komputerów i sieci
  • wymianę uszkodzonych części
  • umożliwia skupienie się na podstawowych celach działalności
  • pozwala obniżyć poziom zatrudnienia, zapewniając wykwalifikowanych pracowników IT
  • wyższa jakość usług w oparciu o doświadczenie IT
  • mniejsze nakłady inwestycyjne na utrzymywanie zaplecza informatycznego IT

Uzasadnienie outsourcingu IT usług informatycznych