CENNIK


Serwis komputerowy od 80 zł netto 1h  
Serwis obsługa serwerów, urządzeń sieciowych od 150 zł netto 1h
Strony internetowe od 400 zł netto     
Welmar Tomasz Matusiak
ul. Szobera 10/20, Warszawa 01-318
mail: info@Welmar.waw.pl
tel. kom. 503 594 246
NIP: 522-152-86-82
HOME     |     USŁUGI     |     OFERTA     |     REFERENCJE     |     O FIRMIE     |     KONTAKT

Zalet i wady outsourcingu IT usług informatycznych Warszawa


     Skontaktuj się z doradcą
     +48  503 594 246


Korzyści z outsourcingu IT mogą być następujące:

 • Znaczne obniżenie kosztów, przy zmniejszaniu etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów urlopów, rozwijania kwalifikacji personelu a co najważniejsze kosztów utrzymania jego stanowiska pracy.
 • Powierzenie części infrastruktury informatycznej firmy grupie specjalistów, którzy umiejętnościami, wiedzą, i doświadczeniem przewyższają zwykle pracowników. Firma outsourcingowa IT może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo.
 • Firma uzyska większą stabilność opieki nad powierzonym sprzętem i funkcjami organizacyjnymi. Pozbycie się uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
 • Wykorzystanie dużego zasobu ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
 • Umowa z firmą outsourcingową IT to więcej niż zatrudnienie pojedyńczego specjalisty. Specjalista skierowany do współpracy z firmą korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.
 • Istnieje możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu usług specjalista wykorzystuje oprzyrządowanie i oprogramowania firmy outsourcingowej IT.
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika etatowego w ramach outsourcingu IT ekspert pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie są naliczane nadgodziny, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • Nie pojawia się sytuacja uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych kompikacji czynić duże szkody w firmie. Tego typu zagrożenie nie istnieje w przypadku obsługi przez firmę outsourcingową IT.
 • Ułatwiony dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych, co jest szczególnie istotne w przypadku outsourcingu IT informatycznego (usług informatycznych).
 • Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich działów organizacyjnych firmy, dzięki wykorzystaniu zasobów zewntrznych do rutynowych i czasochłonnych zadań.
 • Wykorzystanie dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji IT.
 • Wsparcie telefoniczne, zdalne, korzystanie z osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych IT
 • Skupienie się na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej konkurencyjność nad innymi firmami.
 • Zagwarantowanie wysokiej jakości wykonywanych usług informatycznych.
 • Dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych, wiedza, doświadczenie i umiejętności na najwyższym poziomie.

Wady outsourcingu IT mogą być następujące:

Zagrożenia z nieodpowiednio zastosowanego outsourcingu IT:

 • Groźba utraty przez firmę tożsamości, a w efekcie również przewagi konkurencyjnej w przypadku zatarcia się granic kto i co produkuje.
 • Brak akceptacji zwalnianych pracowników i używanie outsourcingiem do zwalniania niewygodnych pracowników.

Podsumowanie wad i zalet

Decydując się na współpracę na zasadzie outsourcingu IT można dużo zyskać, ale można też dużo stracić. Outsourcing IT ma także negatywne strony. Mogą się on również pojawić w firmie oddającej część swoich zadań w cudze ręce, jak i po stronie firmy zewnętrznej. Taka sytuacja może wystąpić gdy nastąpi zbyt duża redukcja kosztów. Może nastąpić sytuacja wyboru firmy outsourcingowej IT o niskiej jakości merytorycznej. Częste zmiany dostawców nie wpływają dobrze na wykonanie długoterminowych projektów, chyba że podwykonawca nie spełnia stawianych mu wymagań. Świadczy to jednak o złym wyborze na początkowym etapie i wina leży tu po stronie podwykonawcy.

Odelegowanie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg programu jest z założenia błędne. Zlecając zadania outsourcingowe IT podwykonawcy delegujemy wykonanie czynności ale nie delegujemy pełnej odpowiedzialności bez należytej kontroli.

Outsourcing IT ma więc wady i zalety. Wykorzystanie tego rodzaju usługi wiąże się z odpowiedzialnością. Podjęcie decyzji o współpracy nie jest łatwe. Dobra decyzja będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy. Błędnie podjęta może narazić nas na zwiększone koszty.

Zalety i wady outsourcingu IT usług informatycznych