CENNIK


Serwis komputerowy od 80 zł netto 1h  
Serwis obsługa serwerów, urządzeń sieciowych od 150 zł netto 1h
Strony internetowe od 400 zł netto     
Welmar Tomasz Matusiak
ul. Szobera 10/20, Warszawa 01-318
mail: info@Welmar.waw.pl
tel. kom. 503 594 246
NIP: 522-152-86-82
HOME     |     USŁUGI     |     OFERTA     |     REFERENCJE     |     O FIRMIE     |     KONTAKT

Zastosowanie outsourcingu IT usług informatycznych Warszawa


     Skontaktuj się z doradcą
     +48  503 594 246


Przed wyodrębnieniem jednostki spełniającej określone funkcje w firmie, firma musi przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną oraz rozważyć za oraz przeciw takiemu rozwiązaniu.

Od początkowej fazy wdrożenia zależy powodzenie umowy outsourcingu IT. Zalecane jest aby outsourcing IT był wdrażany etapami. Przejęcie opieki nad wybranymi usługami wiąże się z dobrym, wzajemnym poznaniu się i zdobyciu zaufania przez obie strony umowy outsourcingu IT. W outsourcingu IT informatycznym możemy wyszczególnić poszczególne etapy:

  1. Zapoznanie się z infrastrukturą informatyczną Klienta. Rozpoznanie jego potrzeb, następnie podpisanie "Umowy obsługi Informatycznej".
  2. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, uporządkowanie systemu informatycznego IT i wypracowanie procedur współpracy obu stron.
  3. Po upływie określonego czasu strony analizują przebieg i warunki dotychczasowej współpracy. Wprowadzają w miarę potrzeby poprawki.
  4. Stała obsługa informatyczna nad systemem informatycznym Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Wyszczególnione elementy umowy outsourcingowej IT (umowy na usługi informatyczne):

  • umowa długookresowa, stała, z możliwością corocznej oceny współpracy
  • wynagrodzenie stałe zryczałtowane, płatność miesięczna.
  • uzgodnienie zasad komunikacji

Zastosowanie outsourcingu IT usług informatycznych