CENNIK


Serwis komputerowy od 80 zł netto 1h  
Serwis obsługa serwerów, urządzeń sieciowych od 150 zł netto 1h
Strony internetowe od 400 zł netto     
Welmar Tomasz Matusiak
ul. Szobera 10/20, Warszawa 01-318
mail: info@Welmar.waw.pl
tel. kom. 503 594 246
NIP: 522-152-86-82
HOME     |     USŁUGI     |     OFERTA     |     REFERENCJE     |     O FIRMIE     |     KONTAKT

Zrozumieć outsourcing IT usługi informatyczne Warszawa


     Skontaktuj się z doradcą Welmar
     +48  503 594 246


Definicja outsourcingu:

Outsourcing IT pochodzi od dwóch słów angielskich: outside: zewnętrzny, recourse: zasoby. Oznacza to wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy tzn. zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing IT w skrócie jest przekazaniem zadań wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej specjalizującego się w określonej dziedzinie np. help desk, obsługa infrastruktury informatycznej.

W outsourcingu IT ważną rolę odgrywa swoboda wyboru wykonywanych zadań. W outsourcingu IT Zleceniodawca oczekuje określonych wyników, a sama realizacja całego procesu jest wyłącznie w gestii wykonawcy.

Do czego zmierza outsourcing IT:

Outsourcingu IT, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, zwiększa skuteczność i efektywność prowadzonej działalności. Głównym celem firmy jest skoncentrowanie się na działalności kluczowej.

Swobodny dobór zewnętrznych partnerów pozwala na wykorzystanie najnowszych rozwiązań niemożliwych do osiągnięcia własnymi siłami. Redukcja problemów operatywnych, następująca w usłudze outsourcingu IT, umożliwia firmie koncentrację na problemach strategicznych. Dziki temu będzie można lepiej realizować cele rynkowe np. zwiększenie skali działalności.

Prowadzi to do lepszej realizacji celów: redukcje kosztów, zwiększenie przychodów, poprawa wyników ekonomicznych i ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności. Dzięki outsourcingowi IT następuje redukcja struktury organizacyjnej firmy, która wiąże się z uproszczeniem struktur i procedur organizacyjnych.

Przy pomocy outsourcingu IT możemy wpływać na cele motywacyjne. Dzięki outsourcingowi IT następuje upowszechnienie myślenia, działania ekonomicznego, rozwój przedsiębiorczości.

Pokazaliśmy różne cele outsourcingu IT które pokazują, że nie można ich zredukować wyłącznie do celów ekonomicznych tzn. redukcji kosztów. Redukcja kosztów jest istotna, ale nie jest jedynym celem przy wyborze przedsięwzięć outsourcingowych IT.

Zrozumieć outsourcing IT usługi informatyczne